En Cervo pode visitarse a exposición "O patrimonio marítimo de Galicia". Está situada a carón da Carpintería de Ribeira de Paco Fra.

Que mellor lugar que a contorna da Carpintería de Ribeira de Paco Fra, para albergar esta mostra bautizada como “O Patrimonio Marítimo de Galicia”, de Dionísio Pereira, producida pola Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial.

13 paneis que te convidamos a descubrir estes días a través dos que poderás mergullarte na nosa historia e no noso patrimonio, tradicionalmente tan vencellado ao mar.

Descrición:
Ao longo dos tempos, en todo o litoral de Galicia téñense desenvolvido actividades, oficios e modos de vida vencellados ao mar. Para pescar, transportar e, logo conservar, foi preciso construír barcos e despois portos para protexelos, así como edificios axeitados para transformar o peixe. Tamén, houbo que concebir aparellos, útiles de traballo e técnicas singulares, axeitados a cada costa e ás tradicións da zona en cuestión. Así mesmo, a casa mariñeira estivo condicionada polo xeito de vida dos moradores, así como polas peculiaridades xeográficas e climatolóxicas da súa localización.

Pero o mar é algo máis que reserva de peixe ou vía de comunicación. Así, por exemplo, para proveito dalgúns muiñeiros, a auga déixase canalizar ata os rodicios dos muiños de maré. Lugar de tráfico, de intercambio, de comercio, o mar é tamén un espacio susceptible de balizar, de vixiar, de protexer. Daquela, foron levantadas fortalezas para defender a beiramar para eventuais agresores; fachos, luces e faros alumearon para clarear as singraduras dos navíos.

Existe, xa que logo, as que se deron en chamar "xentes do mar", que abranguen todas as angueiras relacionadas co medio mariño. E dentro da súa diversidade, teñen regras e leis propias; as súas tradicións e o seu "saber-facer". Ao cabo dos séculos, esta sorte de confraría teceu o seu universo deixando acá e acolá pegadas, discretas ou rechamantes, do seu devir: arquitecturas con ou sen arquitectos (quer dicir, edificios de orixe civil, militar ou popular); as cousas; utensilios; barcos; imaxes; técnicas; toponimias; fala;... Este conxunto, que ben puideramos rotular como "Patrimonio Marítimo", compón un verdadeiro tesouro con múltiples alfaias, case todas ameazadas ao día de hoxe.