Feira do Bonito

13/05/2024

A Sociedade Cultural Ledicia convoca o concurso de carteis co gallo da celebración da XXXVIII Feira do Bonito, que se celebrará os días 3 e 4 de agosto de 2024 na zona portuaria de Burela.

Convócase o certame en dúas categorías: A, para concursantes ate 14 anos; e B, para maiores de 14 anos. Poden participar tódalas persoas que o desexen, con un ou varios traballos que se entregarán sen asinar e acompañados dun sobre pechado cos seus datos no interior, indicando no exterior a categoría na que concursan. O tema debe ter necesariamente relación co bonito e/ou co enxalzamento da feira. O encabezamento do traballo será XXXVIII FEIRA DO BONITO e deben aparecer tamén o lugar e data de celebración: Burela 3 e 4 de agosto de 2024. A técnica a empregar é libre, pero os traballos que se presenten en soporte informático deben acompañarse dun exemplar...

leer más