O Concello de Cervo convoca o I Certame de Cartas de Amor e Desamor. O prazo de presentación de traballos remata o 10 de febreiro.

O Concello de Cervo, a través da delegación de Xuventude, que dirixe Denise Galán, convoca o I certame de cartas de amor e desamor, con motivo do Día dos Namorados.
Dirixido a persoas maiores de 16 anos. Cada autor/a poderá presentar ata dúas obras. 

As cartas remitiranse en sobre pechado e no remite só figurará o pseudónimo do concursante e a poboación. Dentro dese sobre irá outro pequeño pechado no que irá o pseudónimo e os datos: nome e apelidos, dirección, teléfono e correo electrónico. 

O xurado valorará a orixinalidade, a calidade literaria, a estética na composición, a expresión e a coherencia co tema proposto. 

Data límite para presentar os traballos o 10 de febreiro, na Casa da Cultura, na Casa do Concello, ou a través do correo dinamizacion@concellodecervo.com

O primeiro premio consistirá en diploma, lote de libros e cea para 2 persoas. E o segundo premio levará diploma, lote de libros e agasallo.